TIẾN ĐỘ NHANH - CHẤT LƯỢNG CAO - GIÁ THÀNH HỢP LÝ

Nhà máy Công ty TNHH Thương Mại và Sản xuất Bảo Tiên - Tỉnh Trà Vinh

Nhà máy Công ty TNHH Thương Mại và Sản xuất Bảo Tiên - Tỉnh Trà Vinh

 

Công trình:     Nhà máy Công ty TNHH Thương Mại và Sản Xuất Bảo Tiên - Tỉnh Trà Vinh

Địa điểm: Ấp Khánh Lộc, xã Song Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Chủ đầu tư:    Công ty TNHH Thương Mại & Sản Xuất Bảo Tiên

Tổng thầu: Công ty CP TM ĐT XD Phát Triển Sài Gòn (Sagotic JSC)

Khởi công:     Ngày 5, tháng 4, năm 2019

Các hình ảnh Phối Cảnh

-

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH kHỞI CÔNG

DỰ ÁN BITI'S TRÀ VINH (NHÌN TỪ TRÊN CAO)

NHÀ THẦU CHÍNH: CTY SAGOTIC JSC - TỔNG GIÁM ĐỐC NGUYỄN PHÚC BẢO THẮNG PHÁT BIỂU KHAI MẠC BUỔI KHỞI CÔNG

 ÔNG BÀ CHỦ TỊCH CÔNG TY CTY TNHH TM SX BẢO TIÊN (BITI'S) TRAO HOA CHO TỔNG GIÁM ĐỐC CTY SAGOTIC JSC NHÀ THẦU CHÍNH

LỄ ĐỘNG THỔ

CHỦ ĐẦU TƯ - CTY TNHH TM SX BẢO TIÊN

CÔNG TY SAGOTIC JSC - NHÀ THẦU CHÍNH

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẬP THỂ ANH EM CÔNG TY SAGOTIC JSC

MỘT SỐ HÌNH ẢNH THI CÔNG

 

 

Tin tức mới
Hình ảnh công trình
news-news_detail