TIẾN ĐỘ NHANH - CHẤT LƯỢNG CAO - GIÁ THÀNH HỢP LÝ

Các hợp đồng lớn đã và đang thực hiện

Các hợp đồng lớn đã và đang thực hiện

 

Dự án: Nhà máy Bảo Tiên - Trà Vinh - Chủ đầu tư: C.ty TNHH TM và SX Bảo Tiên (Biti's) - Giá trị: 175 tỷ (Thiết kế -Thi công)

Dự án: Khách sạn Sài Gòn - Phú Thọ - Chủ đầu tư: Tổng công ty Saigontourist - Giá trị: 134 tỷ (Tổng thầu)

Dự án: Khách sạn Sài Gòn - Ban mê - Chủ đầu tư: Tổng công ty Saigontourist - Giá trị: 108 tỷ (Tổng thầu)

Dự án: Khách sạn Nha Trang Palace - Chủ đầu tư: C.ty CP-DL-TM Nha Trang - Giá trị: 372 tỷ (Tổng thầu)

Tin tức mới
Hình ảnh công trình
news-news_detail