TIẾN ĐỘ NHANH - CHẤT LƯỢNG CAO - GIÁ THÀNH HỢP LÝ

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn - Chi Nhánh Huyện Tân Uyên

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn - Chi Nhánh Huyện Tân Uyên

Công trình : Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn - Chi Nhánh Huyện Tân Uyên

Địa chỉ : Thị Trấn Uyên Hưng - Huyện Tân Uyên - Tỉnh Bình Dương

Chủ đầu tư : Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn - Chi Nhánh Tỉnh Bình Dương

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

Tin tức mới
Hình ảnh công trình
news-news_detail