TIẾN ĐỘ NHANH - CHẤT LƯỢNG CAO - GIÁ THÀNH HỢP LÝ

Nhà Máy Sản Xuất Dược Phong Phú

Nhà Máy Sản Xuất Dược Phong Phú

Công Trình : Nhà Máy Sản Xuất Dược Phong Phú

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Tân Tạo Mở Rộng

Chủ Đầu Tư : Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Phong Phú

 

 

 

 

Tin tức mới
Hình ảnh công trình
news-news_detail